Year End Party 2023

Gala Dinner BIDV Chi Nhánh Trung Tâm Sài Gòn

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour

Gala Dinner BIDV Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 2023

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour

Gala Dinner BIDV Chi Nhánh quận 7 Sài Gòn

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour

TOP 15 ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC YEAR END PARTY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour

Tiệc Gala Dinner BIDV Chi Nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 2023

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour

Tiệc Gala Dinner BIDV Chi Nhánh Ba Tháng Hai 2023

 • Khởi hành từ:
 • Điểm đến:
 • Lịch trình:
 • Ngày khởi hành:
Liên hệ
Chi tiết tour
Zalo
Hotline